About me

Mơ thấy mình đang thắp nến: Giấc mơ thấy mình đang thắp nến báo hiệu gia đình bạn sắp phải đối mặt với chuyện buồn có thể người thân nào đó qua đời hoặc xảy ra tranh chấp giữa các thành viên.

Mơ thấy cây nến đang cháy: Giấc mơ thấy cây nến đang cháy cho biết bạn đang cố gắng che dấu đi điều sai trái của mình trong quá khứ.

Mơ thấy cây nến màu vàng: Giấc mơ thấy cây nến màu vàng nhắc bạn nên cẩn thận hơn trong công việc, không nên tin tưởng bất cứ ai mà hãy cẩn trọng.

Mơ thấy nhiều cây nến: Giấc mơ thấy nhiều cây nến cho biết mối quan hệ của bạn và mọi người xung quanh khá tốt đặc biệt đối với đồng nghiệp ở công ty luôn được mọi người yêu mến.

yrp59534

Community stats

Username yrp59534
Joined
Visits 0
Last Active
Roles Member
Badges
0
About me
<div data-redactor="1">Mơ thấy mình đang thắp nến: Giấc mơ thấy mình đang thắp nến báo hiệu gia đình bạn sắp phải đối mặt với chuyện buồn có thể người thân nào đó qua đời hoặc xảy ra tranh chấp giữa các thành viên.

Mơ thấy cây nến đang cháy: Giấc mơ thấy cây nến đang cháy cho biết bạn đang cố gắng che dấu đi điều sai trái của mình trong quá khứ.

Mơ thấy cây nến màu vàng: Giấc mơ thấy cây nến màu vàng nhắc bạn nên cẩn thận hơn trong công việc, không nên tin tưởng bất cứ ai mà hãy cẩn trọng.

Mơ thấy nhiều cây nến: Giấc mơ thấy nhiều cây nến cho biết mối quan hệ của bạn và mọi người xung quanh khá tốt đặc biệt đối với đồng nghiệp ở công ty luôn được mọi người yêu mến.</div> <div data-redactor="1"></div> <div data-redactor="1"></div> <div data-redactor="1"><a href="https://www.thatsockcomic.com/community/profile/cfae/"></a><a href="https://www.thatsockcomic.com/community/profile/cfae/">https://www.thatsockcomic.com/community/profile/cfae/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://productinn.mn.co/posts/16844948"></a><a href="https://productinn.mn.co/posts/16844948">https://productinn.mn.co/posts/16844948</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://gitlab.pixelexperience.org/-/snippets/780"></a><a href="https://gitlab.pixelexperience.org/-/snippets/780">https://gitlab.pixelexperience.org/-/snippets/780</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://talenthopper.mn.co/posts/16845121"></a><a href="https://talenthopper.mn.co/posts/16845121">https://talenthopper.mn.co/posts/16845121</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://thinktrain.mn.co/posts/16845170"></a><a href="https://thinktrain.mn.co/posts/16845170">https://thinktrain.mn.co/posts/16845170</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.kniterate.com/community/users/cfae/"></a><a href="https://www.kniterate.com/community/users/cfae/">https://www.kniterate.com/community/users/cfae/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://shangwich.mn.co/posts/16845329"></a><a href="https://shangwich.mn.co/posts/16845329">https://shangwich.mn.co/posts/16845329</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://ajk.wxw.mybluehost.me/community/profile/cfae/"></a><a href="https://ajk.wxw.mybluehost.me/community/profile/cfae/">https://ajk.wxw.mybluehost.me/community/profile/cfae/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.faceeducation.org/community/profile/cfae/"></a><a href="https://www.faceeducation.org/community/profile/cfae/">https://www.faceeducation.org/community/profile/cfae/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/43223/Default.aspx"></a><a href="https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/43223/Default.aspx">https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/43223/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://mysmarterhome.ca/UserProfile/tabid/42/userId/50877/Default.aspx"></a><a href="http://mysmarterhome.ca/UserProfile/tabid/42/userId/50877/Default.aspx">http://mysmarterhome.ca/UserProfile/tabid/42/userId/50877/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.profvibor.ru/question/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=23249"></a><a href="http://www.profvibor.ru/question/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=23249">http://www.profvibor.ru/question/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=23249</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://vjf.dk/UserProfile/tabid/63/userId/172779/language/da-DK/Default.aspx"></a><a href="http://vjf.dk/UserProfile/tabid/63/userId/172779/language/da-DK/Default.aspx">http://vjf.dk/UserProfile/tabid/63/userId/172779/language/da-DK/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/68816/Default.aspx"></a><a href="http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/68816/Default.aspx">http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/68816/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.isalp.is/en/forums/users/cfae"></a><a href="https://www.isalp.is/en/forums/users/cfae">https://www.isalp.is/en/forums/users/cfae</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://yazoocomputers.info/forums/users/cfae/"></a><a href="http://yazoocomputers.info/forums/users/cfae/">http://yazoocomputers.info/forums/users/cfae/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://16thstreetmalldenver.com/forums/users/cfae/"></a><a href="https://16thstreetmalldenver.com/forums/users/cfae/">https://16thstreetmalldenver.com/forums/users/cfae/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/178954.page"></a><a href="http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/178954.page">http://www.aytoloja.org/jforum/user/profile/178954.page</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.yourememberthat.com/profile.php?user=ahen&act=profile_blogs&action=view&id=25718"></a><a href="https://www.yourememberthat.com/profile.php?user=ahen&act=profile_blogs&action=view&id=25718">https://www.yourememberthat.com/profile.php?user=ahen&act=profile_blogs&action=view&id=25718</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://blender3d.com.ua/forums/users/uyno/"></a><a href="https://blender3d.com.ua/forums/users/uyno/">https://blender3d.com.ua/forums/users/uyno/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.stroyka5.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=119338"></a><a href="http://www.stroyka5.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=119338">http://www.stroyka5.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=119338</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://observatoriotie.unisabana.edu.co/congreso/community/profile/uyno/"></a><a href="http://observatoriotie.unisabana.edu.co/congreso/community/profile/uyno/">http://observatoriotie.unisabana.edu.co/congreso/community/profile/uyno/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/user/viewPublicProfile/5263"></a><a href="https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/user/viewPublicProfile/5263">https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/user/viewPublicProfile/5263</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.foropadel.com/viewtopic.php?t=301100"></a><a href="https://www.foropadel.com/viewtopic.php?t=301100">https://www.foropadel.com/viewtopic.php?t=301100</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://git.ok1kvk.cz/snippets/1417"></a><a href="https://git.ok1kvk.cz/snippets/1417">https://git.ok1kvk.cz/snippets/1417</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://djwx.com/forums/user/profile/48809.page"></a><a href="http://djwx.com/forums/user/profile/48809.page">http://djwx.com/forums/user/profile/48809.page</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://vrc.org.au/forums/users/uyno/"></a><a href="http://vrc.org.au/forums/users/uyno/">http://vrc.org.au/forums/users/uyno/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://chcsi.org/UserProfile/tabid/43/userId/799546/Default.aspx"></a><a href="http://chcsi.org/UserProfile/tabid/43/userId/799546/Default.aspx">http://chcsi.org/UserProfile/tabid/43/userId/799546/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://artmight.com/user/profile/153964"></a><a href="https://artmight.com/user/profile/153964">https://artmight.com/user/profile/153964</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.bolognatrailteam.run/community/profile/uyno/"></a><a href="https://www.bolognatrailteam.run/community/profile/uyno/">https://www.bolognatrailteam.run/community/profile/uyno/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://bazi.guru/courses/feng-shui/feng-shui-1/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=198606"></a><a href="https://bazi.guru/courses/feng-shui/feng-shui-1/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=198606">https://bazi.guru/courses/feng-shui/feng-shui-1/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=198606</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.pmtamarite.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=48&func=view&catid=4&id=48537"></a><a href="http://www.pmtamarite.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=48&func=view&catid=4&id=48537">http://www.pmtamarite.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=48&func=view&catid=4&id=48537</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.robinspost.com/social/blogs/view/35051"></a><a href="https://www.robinspost.com/social/blogs/view/35051">https://www.robinspost.com/social/blogs/view/35051</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807/userId/613403/Default.aspx"></a><a href="http://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807/userId/613403/Default.aspx">http://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807/userId/613403/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://revistaodontologica.colegiodentistas.org/index.php/revista/user/viewPublicProfile/13244"></a><a href="http://revistaodontologica.colegiodentistas.org/index.php/revista/user/viewPublicProfile/13244">http://revistaodontologica.colegiodentistas.org/index.php/revista/user/viewPublicProfile/13244</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.myxwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/uyno"></a><a href="https://www.myxwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/uyno">https://www.myxwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/uyno</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://animatlab.com/User-Profile/userId/85937"></a><a href="http://animatlab.com/User-Profile/userId/85937">http://animatlab.com/User-Profile/userId/85937</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://tangoforum.verytangostore.com/Giai-ma-so-mo-lo-de-Vi-sao-ban-nen-xem-so-mo-so-dep-thuong-xuyen-tt166430.html"></a><a href="http://tangoforum.verytangostore.com/Giai-ma-so-mo-lo-de-Vi-sao-ban-nen-xem-so-mo-so-dep-thuong-xuyen-tt166430.html">http://tangoforum.verytangostore.com/Giai-ma-so-mo-lo-de-Vi-sao-ban-nen-xem-so-mo-so-dep-thuong-xuyen-tt166430.html</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://seek4fitness.net/member/ViewProfile/info.html?member=f09da41a-a67b-11eb-b7e1-22000a0df99b"></a><a href="http://seek4fitness.net/member/ViewProfile/info.html?member=f09da41a-a67b-11eb-b7e1-22000a0df99b">http://seek4fitness.net/member/ViewProfile/info.html?member=f09da41a-a67b-11eb-b7e1-22000a0df99b</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-266024.html"></a><a href="https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-266024.html">https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-266024.html</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://tickets.momizat.com/forums/users/shesmylife94/"></a><a href="https://tickets.momizat.com/forums/users/shesmylife94/">https://tickets.momizat.com/forums/users/shesmylife94/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://labs.maarch.org/snippets/9206"></a><a href="https://labs.maarch.org/snippets/9206">https://labs.maarch.org/snippets/9206</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://tangoforum.verytangostore.com/So-mo-danh-de-mien-Bac-Giai-ma-y-nghia-giac-mo-thay-ac-quy-td170255.html"></a><a href="http://tangoforum.verytangostore.com/So-mo-danh-de-mien-Bac-Giai-ma-y-nghia-giac-mo-thay-ac-quy-td170255.html">http://tangoforum.verytangostore.com/So-mo-danh-de-mien-Bac-Giai-ma-y-nghia-giac-mo-thay-ac-quy-td170255.html</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.bakinsky-dvorik.ru/communication/forum/user/121971/"></a><a href="http://www.bakinsky-dvorik.ru/communication/forum/user/121971/">http://www.bakinsky-dvorik.ru/communication/forum/user/121971/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://git.tchncs.de/-/snippets/8776"></a><a href="https://git.tchncs.de/-/snippets/8776">https://git.tchncs.de/-/snippets/8776</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://telegra.ph/So-mo-so-de-2021-Giai-ma-y-nghia-giac-mo-lo-de-moi-nhat-hien-nay-04-20"></a><a href="https://telegra.ph/So-mo-so-de-2021-Giai-ma-y-nghia-giac-mo-lo-de-moi-nhat-hien-nay-04-20">https://telegra.ph/So-mo-so-de-2021-Giai-ma-y-nghia-giac-mo-lo-de-moi-nhat-hien-nay-04-20</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://bazik-vj.com/forums/users/uyno/"></a><a href="https://bazik-vj.com/forums/users/uyno/">https://bazik-vj.com/forums/users/uyno/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://sitkasoup.com/author/uyno/"></a><a href="http://sitkasoup.com/author/uyno/">http://sitkasoup.com/author/uyno/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/UserId/16873"></a><a href="http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/UserId/16873">http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/UserId/16873</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://vjf.dk/UserProfile/tabid/63/userId/150589/language/da-DK/Default.aspx"></a><a href="http://vjf.dk/UserProfile/tabid/63/userId/150589/language/da-DK/Default.aspx">http://vjf.dk/UserProfile/tabid/63/userId/150589/language/da-DK/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"></div> <div data-redactor="1"></div> <div data-redactor="1"><a href="https://www.bitsdujour.com/profiles/utdSHl"></a><a href="https://www.bitsdujour.com/profiles/utdSHl">https://www.bitsdujour.com/profiles/utdSHl</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.divephotoguide.com/user/zmz66153"></a><a href="http://www.divephotoguide.com/user/zmz66153">http://www.divephotoguide.com/user/zmz66153</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://blog.b92.net/user/208805/evd67097/"></a><a href="http://blog.b92.net/user/208805/evd67097/">http://blog.b92.net/user/208805/evd67097/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.heromachine.com/forums/users/evd67097/"></a><a href="http://www.heromachine.com/forums/users/evd67097/">http://www.heromachine.com/forums/users/evd67097/</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://cs.astronomy.com/members/evd67097/default.aspx"></a><a href="http://cs.astronomy.com/members/evd67097/default.aspx">http://cs.astronomy.com/members/evd67097/default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.mojomarketplace.com/user/evd67097-ejPKQluvD9"></a><a href="https://www.mojomarketplace.com/user/evd67097-ejPKQluvD9">https://www.mojomarketplace.com/user/evd67097-ejPKQluvD9</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://photozou.jp/user/top/3290257"></a><a href="https://photozou.jp/user/top/3290257">https://photozou.jp/user/top/3290257</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/UserId/108879"></a><a href="http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/UserId/108879">http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/UserId/108879</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://pbase.com/profile/evd67097"></a><a href="https://pbase.com/profile/evd67097">https://pbase.com/profile/evd67097</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://premium.bluesombrero.com/ridgebeverly/UserProfile/tabid/17733/UserID/44805/Default.aspx"></a><a href="http://premium.bluesombrero.com/ridgebeverly/UserProfile/tabid/17733/UserID/44805/Default.aspx">http://premium.bluesombrero.com/ridgebeverly/UserProfile/tabid/17733/UserID/44805/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.americanmedtech.org/User-Profile/userId/677555"></a><a href="https://www.americanmedtech.org/User-Profile/userId/677555">https://www.americanmedtech.org/User-Profile/userId/677555</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.bitsdujour.com/profiles/dMCIFF"></a><a href="https://www.bitsdujour.com/profiles/dMCIFF">https://www.bitsdujour.com/profiles/dMCIFF</a></div&gt; <div data-redactor="1"></div> <div data-redactor="1"></div> <div data-redactor="1"><a href="https://www.podomatic.com/podcasts/yrp59534">https://www.podomatic.com/podcasts/yrp59534</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://community.waveapps.com/profile/yrp59534">https://community.waveapps.com/profile/yrp59534</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://premium.bluesombrero.com/ridgebeverly/UserProfile/tabid/17733/UserID/44875/Default.aspx">http://premium.bluesombrero.com/ridgebeverly/UserProfile/tabid/17733/UserID/44875/Default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.mojomarketplace.com/user/yrp59534-rSNHAHALcb">https://www.mojomarketplace.com/user/yrp59534-rSNHAHALcb</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://visual.ly/users/jpl98643/portfolio">https://visual.ly/users/jpl98643/portfolio</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://cs.astronomy.com/members/yrp59534/default.aspx">http://cs.astronomy.com/members/yrp59534/default.aspx</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/UserId/109402">http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/UserId/109402</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://pbase.com/profile/yrp59534">https://pbase.com/profile/yrp59534</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.bitsdujour.com/profiles/jVqWbG">https://www.bitsdujour.com/profiles/jVqWbG</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.divephotoguide.com/user/yrp59534">https://www.divephotoguide.com/user/yrp59534</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://photozou.jp/user/top/3291029">https://photozou.jp/user/top/3291029</a></div&gt; <div data-redactor="1"><a href="https://www.doyoubuzz.com/jpl-98643">https://www.doyoubuzz.com/jpl-98643</a></div&gt; <div data-redactor="1"></div> <div data-redactor="1"></div>
Posts
0

Activity