About me

SaiGonApp là đơn vị Digital Marketing, Creative Work, thiết kế Web và thiết kế Logo chuyên nghiệp tại thành phố HCM.

Hiện tại công ty chúng tôi đang triển khai 3 dịch vụ chính là:

 1. Digital Marketing, Creative Work
 2. Thiết kế Website: Saigonapp giúp bạn có 1 website chuyên nghiệp với giá rẻ. Chúng tôi có nhiều lập trình viên nhiều kinh nghiệm thiết kế web chuẩn SEO, đẹp. Truy cập https://saigonapp.com/thiet-ke-website/ để xem thêm
 3. Thiết kế Logo: Bạn muốn kinh doanh trên mạng bắt buộc phải có 1 thương hiệu, và logo là điều không thể thiếu. Đội ngũ Design của chúng tôi đảm bảo doanh nghiệp bạn sẽ có một bộ logo, banner được trình bày độc đáo, phong cách riêng theo xu hướng mới. Truy cập https://saigonapp.com/thiet-ke-logo/ để đặt 1 bộ logo đẹp cho thương hiệu của bạn.

Mọi thông tin về Sài Gòn App vui long liên hệ:

 • Website: https://saigonapp.com
 • Brand: SaiGonApp
 • Dịch vụ: Digital Marketing, Creative Work, Thiết kế Web, Thiết kế Logo
 • Số điện thoại: 0902392120
 • Email: [email protected]
 • Hashtag: #saigonapp #thietkelogo #thietkeweb
 • Địa chỉ: 15 Đ. Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các trang mạng xã hội khác của Sài Gòn App.

 1. https://www.beatstars.com/saigonapp/
 2. https://www.evensi.com/profile/saigonapp/3578490/savethedate/
 3. https://data.world/saigonapp
 4. https://www.cakeresume.com/me/saigonapp
 5. https://businessdataindex.com/l/saigonapp/60bb4317839d153e4dc1838e
 6. https://smbhomeonline.com/business/saigonapp-h-ch-minh-vn/57d35283c8014790a31b9821152a1b61

SaiGonApp

Community stats

Username SaiGonApp
Joined
Visits 0
Last Active
Roles Member
Points 10
Badges
1
About me
<p><a href="https://saigonapp.com">SaiGonApp</a> là đơn vị Digital Marketing, Creative Work, thiết kế Web và thiết kế Logo chuyên nghiệp tại thành phố HCM.</p> <p>Hiện tại công ty chúng tôi đang triển khai 3 dịch vụ chính là:</p> <ol> <li>Digital Marketing, Creative Work</li> <li>Thiết kế Website: Saigonapp giúp bạn có 1 website chuyên nghiệp với giá rẻ. Chúng tôi có nhiều lập trình viên nhiều kinh nghiệm thiết kế web chuẩn SEO, đẹp. Truy cập <a href="https://saigonapp.com/thiet-ke-website/" data-cke-saved-href="https://saigonapp.com/thiet-ke-website/">https://saigonapp.com/thiet-ke-website/</a&gt; để xem thêm</li> <li>Thiết kế Logo: Bạn muốn kinh doanh trên mạng bắt buộc phải có 1 thương hiệu, và logo là điều không thể thiếu. Đội ngũ Design của chúng tôi đảm bảo doanh nghiệp bạn sẽ có một bộ logo, banner được trình bày độc đáo, phong cách riêng theo xu hướng mới. Truy cập <a href="https://saigonapp.com/thiet-ke-logo/" data-cke-saved-href="https://saigonapp.com/thiet-ke-logo/">https://saigonapp.com/thiet-ke-logo/</a&gt; để đặt 1 bộ logo đẹp cho thương hiệu của bạn.</li> </ol> <p>Mọi thông tin về Sài Gòn App vui long liên hệ:</p> <ul> <li>Website: <a href="https://saigonapp.com/" data-cke-saved-href="https://saigonapp.com/">https://saigonapp.com</a></li&gt; <li>Brand: SaiGonApp</li> <li>Dịch vụ: Digital Marketing, Creative Work, Thiết kế Web, Thiết kế Logo</li> <li>Số điện thoại: 0902392120</li> <li>Email: <a href="mailto:[email protected]" data-cke-saved-href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></li> <li>Hashtag: #saigonapp #thietkelogo #thietkeweb</li> <li>Địa chỉ: 15 Đ. Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh</li> </ul> <p>Dưới đây là các trang mạng xã hội khác của Sài Gòn App.</p> <ol> <li><a href="https://www.beatstars.com/saigonapp/">https://www.beatstars.com/saigonapp/</a></li&gt; <li><a href="https://www.evensi.com/profile/saigonapp/3578490/savethedate/">https://www.evensi.com/profile/saigonapp/3578490/savethedate/</a></li&gt; <li><a href="https://data.world/saigonapp">https://data.world/saigonapp</a></li&gt; <li><a href="https://www.cakeresume.com/me/saigonapp">https://www.cakeresume.com/me/saigonapp</a></li&gt; <li><a href="https://businessdataindex.com/l/saigonapp/60bb4317839d153e4dc1838e">https://businessdataindex.com/l/saigonapp/60bb4317839d153e4dc1838e</a></li&gt; <li><a href="https://smbhomeonline.com/business/saigonapp-h-ch-minh-vn/57d35283c8014790a31b9821152a1b61">https://smbhomeonline.com/business/saigonapp-h-ch-minh-vn/57d35283c8014790a31b9821152a1b61</a></li&gt; </ol>
Facebook
https://www.facebook.com/saigonapp/
Twitter
@https://twitter.com/Saigonappltd
My site
https://saigonapp.com/
Posts
0

Activity

 • Not much happening here, yet.